Opvoeden is grenzen aangeven
Opgroeien is grenzen verleggen

Kinderen hebben meer behoefte aan een voorbeeld dan aan kritiek

Het moeilijkste aan opvoeden
is om je zelf óók aan alle regels te houden

Opvoeden is niet makkelijk.

Als u deze website hebt opgezocht bent u het naar alle waarschijnlijkheid met deze stelling eens. U komt er zelf niet uit en bent op zoek naar hulp.

De meeste ouders ervaren tijdens het opvoeden moeilijke en onzekere periodes. Vaak is dit tijdelijk en gaat deze periode vanzelf over. Soms komen ouders er zelf niet meer uit en is er begeleiding nodig.

Ook kan er sprake zijn van ontwikkelingsproblematiek en is er een diagnose als (of vermoedens van) ADHD of ASS.

Portfolio
Portfolio

NLA coaching biedt ambulante begeleiding bij opvoeden én ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling. Hulpverlening wordt thuis geboden, of, als het nodig is, op school of bij een (sport)vereniging. Laagdrempelig, praktisch en vrijwel direct. In veel gevallen kan voorkomen worden dat intensieve hulpverlening nodig is.

NLA coaching heeft een overeenkomst met Samen14 (een samenwerking tussen 14 Twentse gemeentes op gebied van o.a. jeugdhulp). Begeleiding en hulp kan via de jeugdzorg bij een aangesloten gemeente vergoed worden.