Missie & Visie

Missie

NLA coaching biedt hulp en begeleiding aan ouders en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen in de thuissituatie. Begeleiding bij opvoedvragen, maar ook na een diagnose als ASS of ADHD. NLA coaching wil bijdragen aan een meer toegankelijke en betere jeugdhulpverlening door laagdrempelige, praktische hulp te bieden die vrijwel direct beschikbaar is.

Opvoeden is grenzen aangeven, opgroeien is grenzen verleggen

Visie

NLA coaching geeft uitleg en inzicht in opvoeden en opgroeien en gaat samen met client op zoek naar een passende oplossing in die unieke situatie. Daarbij is een goede communicatie belangrijk, evenals echt luisteren naar elkaar. De hulpverlening wordt daar geboden waar ook de problemen zijn. Vaak is dat thuis, maar het kan ook op school zijn of bij bijvoorbeeld een sportvereniging. Er wordt uitsluitend maatwerk geboden. De hulpvraag is bepalend voor het traject. Wel is het altijd gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, zowel voor ouders als voor de kinderen.