Tarieven

Jeugdhulpverlening

NLA coaching heeft een overeenkomst met Samen14 voor jeugdhulpverlening. Een begeleidingstraject kan vergoed worden door de aangesloten gemeentes. Kijk op Samen14 of uw gemeente hieronder valt. Neem contact met op NLA coaching voor de toeleiding naar dit traject.

Particulier traject

Het eerste contact zal vaak telefonisch verlopen en is vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt globaal de behoefte besproken. Daarna volgt er een intakegesprek met de ouders. We inventariseren de hulpvraag en bespreken de verwachte resultaten. Een traject wordt altijd afgesloten met een
eindevaluatie.

Intakegesprek € 80,-
Ambulante begeleiding per sessie € 80,-
Eindevaluatie € 40,-
Anders, denk aan observaties thuis/school, KOV, enz. (per uur) € 80,-

Tarieven zijn inclusief BTW.