Werkwijze

Er is heel veel over geschreven over opvoeden en er staat nog veel meer over opvoeden op het internet. Vaak komen er goed bedoelde opvoedtips bij uit een eigen netwerk. En toch kan het zijn dat opvoeden met al deze informatie niet lukt. Dat komt omdat al deze informatie en tips niet gaan over uw situatie en uw kind. NLA coaching biedt maatwerk en stemt de begeleiding af op het specifieke kind binnen het specifieke gezin. Met ouders en kinderen als ervaringsdeskundige gaat de hulpverlener op zoek oplossingen.

NLA coaching maakt gebruik van verschillende methodes om maatwerk te leveren. Er wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring, en expertise in gedragsstoornissen als ASS. Gebruikte methodes zijn o.a. Geef me de 5, Kids Skills en Triple P. De hulpverlening is doelgericht en werkt zorgvuldig waarbij
doelen praktisch en duidelijk zijn.

Omdat het om maatwerk gaat is niet vooraf te zeggen hoe een traject verloopt. In een eerste gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en daarbij worden doelen geformuleerd. Ook wordt dan een indicatie afgegeven van de duur van het traject.
De hulpverlening komt snel op gang. NLA coaching heeft geen wachtlijsten.